Be Blogazine 將於 2月1日 停止運作, 敬請留意
{ Blogazine }
PROFILE

MagicSiuyee - 愛護膚化妝, 愛食愛玩, 愛鬆弛熊, 愛與喜歡明星集郵, 愛韓國旅行的其中一員~


總查看: 821,599
4 FANS
More

產後瘦身無節食、無運動、輕鬆瘦 - Unimat 日本瘦身果昔


查看: 424|評論:

2021-10-7 19:02

摘要: 7月尾生完二胎,坐月放產假亦要照顧兩位小朋友黎講,自己三餐經常食無定時,出街食飯經常少菜多肉,唔煎炸唔叫,食飽就坐不運動,令磅重增加,經媽媽群介紹所以我飲用 Unimat smoothie 果昔,令身體和減少吸收脂肪! ...
+ Favorite
Load more
 
NOTIFICATION